OPPHAVSRETT KJØRETØY PARKERING SYSTEM

Systemet er utviklet for å overvåke parkeringsplasser på en parkeringsplass, tyder tilgjengeligheten av gratis parkeringsplasser i nærheten av hver parkeringsplass og i informasjonsskjermer. Ifølge vitenskapelige studier, bruk av et slikt... Mer ...


COMPUTER VISION BASERT 3D VISION SYSTEM

Foreløpig kan personlige datamaskiner ikke vise tre-dimensjonale bilder der mennesker er vant til. Bruk av 3D briller alene gir bare en omtrentlig oppfatning av dybde, fordi en observatør ser nøyaktig... Mer ...


MODERNE VARME / VENTILASJON SYSTEM

Hensikten med dette arbeidet er varmegjenvinning utstyr, som pre-varm og leverer frisk luft for bygninger. Med slike system, har brukeren automatisk kontroll system installert. Grensesnittene er installert i lokalene, og... Mer ...


BARN MØBLER “KIVI”

“Kivi” er en innovativ møbel som skiller fra resten for å være multifunksjonelle og har en original form. Den største oppmerksomheten fokuserer på et moderne design og bruk av økologiske... Mer ...


N OG P-TYPE HALVLEDERE FOR OPTOELEKTRONISK ENHETER

Vi har syntetisert potensial organisk lade-transport materialer som er egnet for fabrikasjon av fleksible lag med elektronisk aktive chromophores, som 4-bromo-1 ,8-naftalen anhydride og triphenylamine. Termisk, fysiske og andre egenskaper... Mer ...

123