IMMATERIELLA FORDON PARKERINGSSYSTEM

Systemet är utformat för att övervaka parkeringsplatser på en parkeringsplats, ange tillgängligheten av gratis parkeringsplatser i närheten av varje parkeringsplats och i informationstavlor. Enligt vetenskapliga studier, användning av ett sådant... Mer ...


DATOR VISION BASERAD 3D VISION SYSTEM

För närvarande kan persondatorer inte visa träd-dimensionella bilder som människor är vana vid. Tillämpning av 3D-glasögon enbart ger bara en ungefärlig uppfattning av djup, eftersom en observatör ser exakt samma... Mer ...


MODERN VENTILATIONSSYSTEM

Syftet med detta arbete är värmeåtervinning utrustning, som pre-varm och Frisk luft för byggnader. Att använda sådana system har användaren automatiskt kontrollsystem installerats. Gränssnitten är installerade i lokaler och oftast... Mer ...


BARNMÖBLER “KIVI”

“Kivi” är ett innovativt möbel som skiljer sig från resten av vara multifunktionella och har en ursprunglig form. Den största uppmärksamheten fokuserar på en modern design och användning av ekologiska... Mer ...


N OCH P-TYPE HALVLEDARE FÖR OPTOELEKTRONISK UTRUSTNING

Vi har syntetiserat potentiella ekologiska laddning transporterar material som lämpar sig för tillverkning av flexibla lager med elektroniskt aktiva kromoforer, såsom 4-bromo-1 ,8-naftalen anhydride och triphenylamine. Termisk, fysiska och andra... Mer ...

123